صندوق اوپک بسته اصلاحات در مقدونیه شمالی را با وام 50 میلیون یورویی تقویت کرد

صندوق اوپک بسته اصلاحات در مقدونیه شمالی را با وام 50 میلیون یورویی تقویت کرد
وین، 10 ژانویه 2024 (وام) -- صندوق اوپک برای توسعه بین المللی (صندوق اوپک) با وام 50 میلیون یورویی از برنامه اصلاحات چندبخشی در مقدونیه شمالی حمایت می کند.این بودجه انتقال آب و هوایی در بخش انرژی و مالی را تقویت می کند و مالیه عمومی پایدار را تقویت می کند. اعطای وام مبتنی بر سیاست صندوق اوپک با یک ع