IATA: سفر هوایی به 99 درصد از سطح سال 2019 می رسد

IATA: سفر هوایی به 99 درصد از سطح سال 2019 می رسد
ژنو، 10 ژانویه 2024 (وام) -- انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (IATA) داده هایی را برای عملکرد سفرهای هوایی نوامبر 2023 منتشر کرد که نشان می دهد تقاضا برای سفر هوایی به 99 درصد از سطح سال 2019 رسیده است.کل ترافیک در نوامبر 2023 (بر اساس کیلومترهای مسافری یا RPKهای درآمدی أنذارة گیری می شود) در مقایسه