محمد الگرگاوی: رسانه ها در نقطه عطفی هستند. امارات متحده عربی به یک مرکز جهانی برای رسانه های جدید تبدیل می شود

دبی، 11 ژانویه 2024 (وام) –  محمد عبدالله الگرگاوی، وزیر امور کابینه، گفت که بخش رسانه جهانی امروز در نقطه عطفی قرار دارد که می تواند تغییرات عظیم و غیرمنتظره ای را هم در رسانه ها و هم در فناوری ایجاد کند.وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: هدف ما برای امارات تبدیل شدن به کانون رسانه های جدید است. با تشکر