حاکم عجمان منطقه آزاد را به نام مرکز عجمان برای پروژه های جدید ایجاد می کند

حاکم عجمان منطقه آزاد را به نام مرکز عجمان برای پروژه های جدید ایجاد می کند
عجمان، 14 ژانویه 2024 (وام) – شیخ حمید بن راشد النعیمی، عضو شورای عالی و حاکم عجمان، دو فرمان امیری به شماره (15) در سال 2023 مبنی بر تأسیس مرکز عجمان برای پروژه‌های جدید (منطقه آزاد)  و شماره (1) سال 2024 در مورد انتصاب شیخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعیمی به عنوان رئیس آن صادر کرده است.این مصوبات