وزارت بهداشت ابوظبی مجوز بیمارستان سلطنتی برجیل را برای ارائه خدمات مراقبت اضطراری 24 ساعته و 7 روز هفته صادر می کند

وزارت بهداشت ابوظبی مجوز بیمارستان سلطنتی برجیل را برای ارائه خدمات مراقبت اضطراری 24 ساعته و 7 روز هفته صادر می کند
العین، 13 ژانویه 2024 (وام) –  در یک گام مهم رو به جلو در جهت تامین نیازهای جامعه، بیمارستان سلطنتی برجیل، العین، با افتتاح یک بخش اورژانس تمام عیار، در حال پیشرفت است زیرا وزارت بهداشت (DoH) - ابوظبی رسما مجوز ارائه خدمات مراقبت اورژانسی 24 ساعته به بیماران را به این بیمارستان اعطا کرده است.در مراس