شارجه حاکم نوآوری های مزرعه گندم در مليحه را بررسی می کند

شارجه حاکم نوآوری های مزرعه گندم در مليحه  را بررسی می کند
شارجه، 15 ژانویه 2024 (وام) – اعليحضرت دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی، عضو شورای عالی و حاکم شارجه، از مزرعه گندم در منطقه ملیحه بازدید کرد تا از فعالیت های کشاورزی بازدید کند.دکتر شیخ سلطان فرآیندهای کشاورزی و آبیاری محصولات گندم را با استفاده از تجهیزات پیشرفته طراحی شده برای صرفه جویی در آب مشاهد