شریک DCD، ADNOC برای ارتقاء رفاه جامعه و کارکنان

شریک DCD، ADNOC برای ارتقاء رفاه جامعه و کارکنان
دپارتمان توسعه جامعه (DCD) در ابوظبی و ADNOC یادداشت تفاهم (MoU) را با هدف ارتقای همکاری و اطلاع رسانی تحقیقات اجتماعی و دانشگاهی برای بهبود کیفیت زندگی کارکنان خود و ارتقای رفاه اجتماعی در جامعه امضا کردند.این توافقنامه از استراتژی رفاه خانواده ابوظبی و همچنین استراتژی انرژی برای رفاه ADNOC برای تق