اداره مالیات فدرال 134 استعداد اماراتی را در سال 2023 به تیم خود جذب می کند

اداره مالیات فدرال 134 استعداد اماراتی را در سال 2023 به تیم خود جذب می کند
ابوظبی، 15 ژانویه 2024 (وام) – سازمان مالیاتی فدرال (FTA) در سال 2023، 134 شهروند امارات را به تیم خود منصوب کرد و پست های مختلف تخصصی، فنی و اداری را پر کرد.این رقم از اهداف استراتژیک FTA در این زمینه فراتر می رود، جایی که این سازمان در کمپینی که در ابتدای سال 2023 برای افزایش نرخ های اماراتی در تم