استراتا در سال 2023 بیش از 40 درصد رشد در محموله ها به شرکای بین المللی داشته است

استراتا در سال 2023 بیش از 40 درصد رشد در محموله ها به شرکای بین المللی داشته است
ابوظبی، 17 ژانویه 2024 (وام) – تولید استراتا PJSC (Strata) که تماماً متعلق به شرکت سرمایه گذاری مبادله است، افزایش بیش از 40 درصدی محموله ها به بخش های هوافضا و صنایع پیشرفته جهانی را در سال 2023 نسبت به سال 2022 گزارش کرد.طبق داده های خود، استارتا 773 محموله شامل 7880 قطعه را به شرکت های بزرگ هوافض