Intersec 2024 قهرمان زنان در صنعت امنیت است

دبی، 17 ژانویه 2024 (وام) -- شرکت کنندگان در پانل زنان در امنیت در اجلاس رهبران امنیتی Intersec 2024 در دوبی بر اهمیت توانمندسازی زنان برای پیوستن و موفقیت در بخش امنیتی تاکید کردند.آنها تاکید کردند که این توانمندسازی برای تقویت تنوع، بهبود عملکرد سازمانی و رسیدگی به نابرابری های جنسیتی بسیار مهم اس