بخش بانکی امارات متحده عربی در میان چالش های جهانی انعطاف پذیری را نشان می دهد

بخش بانکی امارات متحده عربی در میان چالش های جهانی انعطاف پذیری را نشان می دهد
ابوظبی، 17 ژانویه 2024 (وام) -- جمال صالح، مدیر کل فدراسیون بانک های امارات متحده عربی (UBF)، بر استحکام بخش بانکی امارات در مواجهه با چالش های جهانی تاکید کرده است. صالح این موفقیت را به راهبردهای موثر اجرا شده توسط بانک مرکزی امارات متحده عربی (CBUAE) و ایجاد چارچوب هایی برای رشد پایدار بخش نسبت د