محقق نیوزیلندی: رفاه کشورهای خلیج عرب کلیشه منطقه درگیری خاورمیانه را به چالش می کشد

محقق نیوزیلندی: رفاه کشورهای خلیج عرب کلیشه منطقه درگیری خاورمیانه را به چالش می کشد
توسط بینسال عبدالقادرابوظبی، 17 ژانویه 2024 (وام) - به گفته جفری میلر، محقق، تحلیلگر و نویسنده نیوزیلندی، رونق امارات متحده عربی و دیگر کشورهای حوزه خلیج عرب، کلیشه خاورمیانه به عنوان یک منطقه درگیری را به چالش می کشد.«وقتی از امارات دیدن می‌کنید، شاهد رفاه، موفقیت و ثبات می‌شوید – تضاد کامل با این