شهرداری دبی در سال 2023 بیش از 185000 درخت در دبی کاشته است

دبی، 21 ژانویه 2024 (وام) -- شهرداری دبی با موفقیت بیش از 185000 درخت را در سال 2023 در امارات به عنوان بخشی از طرح جنگل کاری خود با میانگین 500 درخت در روز کاشت که کل سطح سبز را 234 هکتار افزایش داد که از 170 هکتار در سال 2022 افزایش یافت.این دستاورد تعهد شهرداری را برای تقویت توسعه پایدار و حفظ مح