مجمع صلح ابوظبی چشم انداز امارات متحده عربی در ترویج فرهنگ صلح و تسامح را مورد توجه قرار می دهد

مجمع صلح ابوظبی چشم انداز امارات متحده عربی در ترویج فرهنگ صلح و تسامح را مورد توجه قرار می دهد
داووس، 20 ژانویه 2024 (وام) --شیخ المحفوظ بن بیاح، دبیر کل مجمع صلح ابوظبی، بر نقش ادیان در رویارویی با چالش های جهانی تاکید کرد.وی چشم انداز امارات متحده عربی را برای گسترش فرهنگ صلح و مدارا در سراسر جهان، نقش پیشگام آن در توسعه پایدار، و فراخوان آن برای پذیرش جهانی که تضمین کننده امنیت، ثبات، و رف