«اقتصاد شاهین» ابوظبی در کانون توجه در WEF 2024 در داووس

«اقتصاد شاهین» ابوظبی در کانون توجه در WEF 2024 در داووس
وزارت توسعه اقتصادی ابوظبی (ADDED) هیئت اقتصادی رسمی امارات را به پنجاه و چهارمین نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد (WEF) که دیروز در داووس-کلاسترز، سوئیس به پایان رسید، هدایت کرد.برای به نمایش گذاشتن ویژگی‌های «اقتصاد فالکون»، فرصت‌های رشد فراوان و تعهد به استراتژی‌های تحول‌آفرین،هدایت به سمت یک اقتصاد