اداره برق و آب دبی کمترین دقایق از دست رفته مشتری در جهان را ثبت کرده است

اداره برق و آب دبی کمترین دقایق از دست رفته مشتری در جهان را ثبت کرده است
دبی، 22 ژانویه 2024 وام) -- سعید محمد الطایر، دکتر و مدیر عامل اداره برق و آب دبی (DEWA)، اعلام کرد که DEWA کمترین میزان مصرف برق را به دست آورده است (تعداد کل دقیقه ها به نام CML،که طی آن مشتریان با قطع برق مواجه می شوند) در جهان در سال 2023.DEWA تنها 1.06 دقیقه به ازای هر مشتری ثبت کرد، که رکورد 1