تحول اقتصادی حتا الهام بخش نسل جدیدی از کارآفرینان است

تحول اقتصادی حتا الهام بخش نسل جدیدی از کارآفرینان است
دبی، 22 ژانویه 2024 (وام) - حتا، که به خاطر مناظر دلربا، میراث غنی و سبک زندگی بت‌های خود شهرت دارد، تحت یک تحول اقتصادی تحت تأثیر یک برنامه توسعه جامع قرار گرفته است.جدا از پروژه های بزرگ، چشم انداز اقتصادی در حال تغییر منطقه با تعهد دولت دبی به پرورش پتانسیل مردمش، به ویژه جوانان، شکل می گیرد. با