گروه ویژه آفریقای جنوبی: چالش SWAT امارات به اشتراک گذاری دانش در بین سازمان های مجری قانون را ترویج می کند

گروه ویژه آفریقای جنوبی: چالش SWAT امارات به اشتراک گذاری دانش در بین سازمان های مجری قانون را ترویج می کند
تیم نیروی ویژه آفریقای جنوبی شرکت خود را در چالش SWAT 2024 امارات متحده عربی تایید کرد و بر نقش حیاتی این چالش در ارتقای قابلیت‌های رزمی تیم‌های SWAT و ارتقای تبادل دانش بین واحدهای مجری قانون در سراسر جهان تاکید کرد.تیم آفریقای جنوبی تاکید کرد که شرکت در چالش SWAT امارات فرصت ارزشمندی را برای تیم ه