دنیای قهوه دبی 2024 بیش از 13000 بازدید کننده تخصصی را با رشد 30 درصدی جذب می کند

دنیای قهوه دبی 2024 بیش از 13000 بازدید کننده تخصصی را با رشد 30 درصدی جذب می کند
دبی، 23 ژانویه 2024 (وام) – دنیای قهوه دبی 2024، توسط DXB Live، مدیریت رویداد یکپارچه و آژانس تجربی مرکز تجارت جهانی دبی، سازماندهی شده است.با همکاری انجمن قهوه تخصصی، با مشارکت چشمگیر و مشارکت گسترده بیش از 13000 بازدید کننده تخصصی از علاقه مندان و متخصصان صنعت در سراسر جهان با 30 درصد رشد نسبت به