گمرک دبی از شرکای رسانه ای تجلیل می کند

گمرک دبی از شرکای رسانه ای تجلیل می کند
دبی، 23 ژانویه 2024 (وام) -- گمرک دبی با قدردانی از حمایت تزلزل ناپذیر خود از بخش تجارت دبی، از شرکای رسانه های محلی خود به دلیل گزارش دقیق آنها در مورد ابتکارات تجاری و تلاش های خستگی ناپذیر برای تقویت تعهد این اداره برای تسهیل عملیات تجاری روان و محافظت از جامعه تجلیل کرد.این مراسم به عنوان بخشی ا