بخش مراقبت های بهداشتی ابوظبی بیش از 1200 استعداد ملی را جذب می کندبخش مراقبت های بهداشتی ابوظبی بیش از 1200 استعداد ملی را جذب می کند

بخش مراقبت های بهداشتی ابوظبی بیش از 1200 استعداد ملی را جذب می کندبخش مراقبت های بهداشتی ابوظبی بیش از 1200 استعداد ملی را جذب می کند
ابوظبی، 23 ژانویه 2024 (وام) -- پس از معرفی اهداف اماراتی "Tawteen" در سال 2023، و همسویی با تلاش های ملی برای باز کردن فرصت ها برای استعدادهای محلی، وزارت بهداشت - ابوظبی (DoH)، تنظیم کننده بخش مراقبت های بهداشتی در امارات، اعلام کرده است که بخش مراقبت های بهداشتی ابوظبی بیش از 1200 متخصص نیروی کار