امارات متحده عربی با 10.7 میلیارد دلار در صدر جدول لیگ اوراق قرضه سبز منطقه ای قرار دارد

امارات متحده عربی با 10.7 میلیارد دلار در صدر جدول لیگ اوراق قرضه سبز منطقه ای قرار دارد
ابوظبی، 25 ژانویه 2024 (وام) - امارات متحده عربی با فروش به 10.7 میلیارد دلار، نزدیک به 170 درصد افزایش و تقریباً 45 درصد از کل منطقه، در صدر جدول لیگ اوراق قرضه سبز منطقه ای قرار گرفت.داده‌های جداول لیگ بازار سرمایه بلومبرگ نشان می‌دهد که در سال 2023، انتشار سالانه اوراق قرضه اجتماعی سبز، پایدار و