ادنوک و راه آهن اتحاد اولین سفر ریلی بین شهر ابوظبی و شهر الضنه را اجرا کردند

ادنوک و راه آهن اتحاد اولین سفر ریلی بین شهر ابوظبی و شهر الضنه را اجرا کردند
ابوظبی، 25 ژانویه 2024 (وام) –  دکتر سلطان بن احمد آل جابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته و مدیر عامل و مدیر گروه شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک)، و اعضای تیم رهبری اجرایی ادنوک، به اولین سفر راه آهن اتحاد راه آهن که شهرهای ابوظبی و الضنه را به هم متصل می کند، پیوستند.پس از عملیاتی شدن، این سرویس راه آهن ک