موسس شبکه باشگاه های مدیر عامل، نقش امارات متحده عربی را به عنوان یک رهبر در سرمایه گذاری و تجارت برجسته می کند

موسس شبکه باشگاه های مدیر عامل، نقش امارات متحده عربی را به عنوان یک رهبر در سرمایه گذاری و تجارت برجسته می کند
هنگ کنگ، 25 ژانویه 2024 (وام) – دکتر طارق احمد نظامی، مدیرعامل و موسس شبکه باشگاه های مدیران عامل، تأیید کرد که امارات متحده عربی موقعیت رهبری جهانی خود را به عنوان مقصدی برای سرمایه گذاری های خارجی و مرکز بین المللی تجارت جهانی تقویت کرده است.نظامی در حاشیه حضور خود در مجمع مالی آسیایی (AFF) به خبر