وزیر صنعت و فناوری پیشرفته امارات متحده عربی از تولیدکننده داروی گلوبال فارما بازدید کرد

وزیر صنعت و فناوری پیشرفته امارات متحده عربی از تولیدکننده داروی گلوبال فارما بازدید کرد
دبی، 28 ژانویه 2024 (وام) – جناب دکتر سلطان بن احمد آل جابر، وزیر صنعت و فناوری پیشرفته، از شرکت گلوبال فارما، یک شرکت دارویی که تماماً متعلق به سرمایه گذاری دبی است، بازدید کرد. این تور بخشی از یک سری بازدید بود که توسط دکتر الجابر در بخش صنعتی ملی انجام شد.این بازدید در راستای تعهد این وزارتخانه ب