جاده دبی قراردادی به ارزش 350 میلیون درهم برای نوسازی سیستم نول منعقد می کند

جاده دبی قراردادی به ارزش 350 میلیون درهم برای نوسازی سیستم نول منعقد می کند
دبی، 28 ژانویه 2024 (وام) – اداره راه و حمل و نقل دبی (RTA) قراردادی را برای ارتقای سیستم خرید بلیط مبتنی بر کارت به یک فناوری پیشرفته کیف پول مرکزی (سیستم خرید بلیط مبتنی بر حساب) منعقد کرده است که با روش‌های برتر جهانی هماهنگ است. این پروژه که به سرمایه گذاری 350 میلیون درهم نیاز دارد، یکی از دستا