SEF 2024 دارای بیش از 50 پانل از رهبران کارآفرینی در مورد شرکت های تأثیرگذار، جامعه و خلاقیت است

SEF 2024 دارای بیش از 50 پانل از رهبران کارآفرینی در مورد شرکت های تأثیرگذار، جامعه و خلاقیت است
شارجه، 29 ژانویه 2024، (وام) – تمرکز اصلی جشنواره کارآفرینی شارجه 2023 (SEF 2023)، در تاریخ 3 و 4 فوریه در پارک فناوری و نوآوری تحقیقات شارجه (SRTIP) برگزار می‌شود و در 50 بحث و گفتگوی میزگرد بعلاوه آن برگزار می‌شود که بیش از 200 نفر از بزرگترین ذهن‌های صنعت محلی، منطقه‌ای و جهانی را به نمایش می‌گذا