شارجه هویت جدید خود را با حضور معاون حاکم معرفی می کند

شارجه هویت جدید خود را با حضور معاون حاکم معرفی می کند
شارجه، 28 ژانویه 2024 (وام) - امارت شارجه امروز هویت جدید خود را که همه ویژگی های بصری و فرهنگی و میراث فرهنگی و هنری متمایز آن را در بر می گیرد، در حضور حضرت شیخ سلطان بن احمد بن سلطان آل معرفی کرد. قاسمی، معاون حاکم شارجه و رئیس شورای رسانه ای شارجه.هویت جدید در مراسمی در جزیره النور معرفی شد.شیخ