حمدان بن محمد توسعه پروژه مدارس دبی را با بودجه 530 میلیون درهم تایید کرد

شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی و رئیس شورای اجرایی دبی، توسعه پروژه مدارس دبی را با بودجه 530 میلیون درهم تصویب کرد.در راستای دستور کار اجتماعی دبی 33 که توسط اعلیحضرت شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس جمهور، نخست وزیر و حاکم دبی راه اندازی شد.به عنوان بخشی از این پروژه، یک مدرسه