محمد بن راشد: هدف امارات متحده عربی رهبری جهان در تعالی خدمات دولتی است

محمد بن راشد: هدف امارات متحده عربی رهبری جهان در تعالی خدمات دولتی است
اعلیحضرت شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس جمهور، نخست وزیر و حاکم دبی، امروز بار دیگر تاکید کرد که هدف اصلی دولت امارات افزایش کیفیت زندگی مردم این کشور است. او بر اهمیت سازمان‌های دولتی که خدمات خود را توسعه می‌دهند و مدل‌های تجاری بسیار کارآمد را با تمرکز بر کاهش بوروکراسی برای دستیابی به هدف