پلتفرم تجارت دبی از مرز 300 میلیون تراکنش فراتر رفت

پلتفرم تجارت دبی از مرز 300 میلیون تراکنش فراتر رفت
دبی، 1 فوریه 2024 (وام) – تجارت دبی، مرکز تسهیل تجارت پیشرو در امارات متحده عربی، از زمان تأسیس پلتفرم در سال 2003، از 300 میلیون تراکنش عبور کرده است، که تقریباً 617 میلیون سند چاپی را حذف کرده و 25400 تن از انتشار CO2 را کاهش داده است.این دستاورد پس از ثبت رکورد در سال 2023، با ثبت 32.6 میلیون ترا