اسپانیا خواستار تشکیل سازمان تجارت جهانی در امارات متحده عربی برای رسیدگی به جهانی شدن و اثرات آن است

اسپانیا خواستار تشکیل سازمان تجارت جهانی در امارات متحده عربی برای رسیدگی به جهانی شدن و اثرات آن است
توسط بینسال عبدالقادرابوظبی، 1 فوریه 2024 (وام) - شیانا مندز، وزیر تجارت اسپانیا به خبرگزاری امارات (وام) گفت: اسپانیا خواهان سیزدهمین کنفرانس وزیران (MC13) سازمان تجارت جهانی (WTO) در ابوظبی در این ماه است تا به چالش‌های بالقوه جهانی‌زدایی و تأثیرات آن بر زنجیره‌های تأمین جهانی رسیدگی کند. او در یک