نهیان بن مبارک مجلس اخوت بشری را در خانه خاندان ابراهیمی افتتاح کرد

نهیان بن مبارک مجلس اخوت بشری را در خانه خاندان ابراهیمی افتتاح کرد
ابوظبی، 4 فوریه 2024 (وام) –  شیخ نهیان بن مبارک آل نهیان، وزیر تحمل و همزیستی، اولین مجلس اخوت بشری را افتتاح کرد. که امروز توسط شورای بزرگان مسلمانان، وزارت تحمل و همزیستی و کمیته عالی برادری انسانی در خانه خانواده ابراهیمی در ابوظبی برگزار شد.مجلس با حضور رهبران جهانی، مقامات بین‌المللی و صداهای