ابوظبی بنر میزبانی کنگره WFD 2027 را دریافت کرد

ابوظبی، 4 فوریه 2024 (وام) – امارات ابوظبی رسماً ردای سازماندهی و میزبانی بیستمین کنگره جهانی فدراسیون جهانی ناشنوایان (WFD) 2027 را برای اولین بار در خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) به عهده گرفت که توسط سازمان عالی زاید سازماندهی شده است. برای مردم مصمم (ZHO)، در جشنی که در جشنواره شیخ زاید (SZF) در