جشنواره کارآفرینی شارجه 2024 فردا افتتاح می شود

جشنواره کارآفرینی شارجه 2024 فردا افتتاح می شود
شارجه، 2 فوریه 2024 (وام) -- شمارش معکوس با برگزاری جشنواره کارآفرینی شارجه (SEF) 2024 که فردا آغاز می شود، به پایان رسیده است و نوید یک همگرایی جامع از ایده ها، نوآوری و تعالی کارآفرینی را می دهد.شرکت کنندگان آماده پذیرایی از بیش از 5000 بازدیدکننده مشتاق و جویای دانش، آماده الهام گرفتن از بیش از 2