شورای اجرایی ابوظبی قطعنامه ای برای تشکیل هیئت امنای سازمان مراقبت از خانواده صادر کرد

ابوظبی، 5 فوریه 2024 (وام) -- شورای اجرایی ابوظبی قطعنامه ای برای تشکیل هیئت امنای اداره مراقبت از خانواده به ریاست دکتر مغیر خمیس الخیلی صادر کرد.سایر اعضای هیئت مدیره عبارتند از: مشاور یوسف سعید العبری، مبارک حمد المحیری، دکتر نوره خمیس الغیثی، سرلشکر مکتوم علی الشریفی و سنا محمد سهیل.اداره مراقبت