اصلاحات WTO، قوانین تجارت دیجیتال در راس دستور کار سوئیس در MC13 در امارات متحده عربی است

اصلاحات WTO، قوانین تجارت دیجیتال در راس دستور کار سوئیس در MC13 در امارات متحده عربی است
توسط بینسال عبدالقادرابوظبی، 7 فوریه 2024 (وام) – سوئیس بر اهمیت اصلاحات در سازمان تجارت جهانی (WTO) تاکید می کند. به گفته یک مقام ارشد سوئیسی، نقش سازمان تجارت جهانی در تجارت و پایداری زیست محیطی و ایجاد قوانینی برای تجارت دیجیتال در سیزدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی (MC13) در ماه آینده در