200 داوطلب در سازماندهی WGS 2024 شرکت می کنند: مدیر کل WGS

200 داوطلب در سازماندهی WGS 2024 شرکت می کنند: مدیر کل WGS
محمد یوسف الشرحان، مدیر عامل سازمان اجلاس جهانی دولت ها (WGS) گفت:تعداد داوطلبان در WGS 2024 از 200 نفر فراتر رفت که شامل 110 داوطلب از مؤسسات توسعه اجتماعی، 20 دانشجوی دانشگاه، 12 شریک و عضو اجلاس سران، 10 داوطلب از وزارت توسعه جامعه، 10 شهروند سالخورده و 20 داوطلب از بنیاد وطنی العمارت هستند. .الش