دبیر کل ابتکار ذهن عرب بزرگ: WGS بر اهمیت توانمندسازی دانشمندان تاکید می کند

دبیر کل ابتکار ذهن عرب بزرگ: WGS بر اهمیت توانمندسازی دانشمندان تاکید می کند
دبی، 11 فوریه 2024 (وام) --سعید النزاری، دبیرکل ابتکار ذهن‌های بزرگ عرب، گفت که نشست عرب برای رهبران جوان شامل جلسات و کارگاه‌هایی درباره سازوکارهایی برای پذیرش ذهن‌های بزرگ عرب و توانمندسازی دانشمندان و استعدادها در سراسر جهان عرب بود.وی افزود: اجلاس جهانی دولت‌ها یک پلتفرم جهانی است که مقامات دولت