اجلاس جهانی دولت ها 2024: خبرگزاری امارات میزگردی را درباره آینده رسانه های تجاری سازماندهی می کند

اجلاس جهانی دولت ها 2024: خبرگزاری امارات میزگردی را درباره آینده رسانه های تجاری سازماندهی می کند
دبی، 12 فوریه 2024 (وام) – خبرگزاری امارات (وام) میزگردی با عنوان "شکل دادن به روایت های اقتصادی: نقش خبرگزاری ها" به عنوان بخشی از روز اول اجلاس جهانی دولت ها (WGS) 2024 برگزار کرد که امروز آغاز شد. در این مراسم تعدادی از مقامات و مدیران خبرگزاری ها از کشورهای عربی، اروپا، آسیا، آفریقا و سازمان همک