مقام شورای ملی فدرال: مضامین اجلاس جهانی دولت ها آینده نگر هستند

مقام شورای ملی فدرال: مضامین اجلاس جهانی دولت ها آینده نگر هستند
دبی، 12 فوریه 2024 (وام) – دکتر علی رشید النعیمی، رئیس کمیته دفاع، داخلی و امور خارجی شورای ملی فدرال (FNC)، تأیید کرد که کیفیت و تنوع شرکت کنندگان در اجلاس جهانی دولت ها (WGS) نشان دهنده توانایی امارات متحده عربی برای گرد هم آوردن جهان زیر یک سقف در زمانی است که درگیری ها، بحران ها، چندپارگی و دوقط