رئیس جمهور قرقیزستان از نقش WGS به عنوان پلت فرم فعال گفتگوی جهانی ستایش می کند

رئیس جمهور قرقیزستان از نقش WGS به عنوان پلت فرم فعال گفتگوی جهانی ستایش می کند
سادیر ژاپاروف، رئیس جمهور قرقیزستان، موفقیت بزرگ و تأثیر مثبت قابل توجه برنامه شتابدهنده های دولتی امارات متحده عربی را ستود که به لطف آن کشورش توانست 3 وظیفه مشکل ساز با ماهیت اجتماعی را تنها در عرض 100 روز شناسایی و حل کند.ژاپاروف با ایراد سخنرانی اصلی در روز دوم اجلاس سران دولت های جهانی، نتایج