شهرهای آینده: ویژگی برجسته در سفر اجلاس دولت های جهانی

شهرهای آینده: ویژگی برجسته در سفر اجلاس دولت های جهانی
دبی، 14 فوریه 2024 (وام) --در دوره‌های گذشته، اجلاس جهانی دولت‌ها (WGS) در الهام بخشیدن به اقدامات پیشگیرانه از سوی دولت‌ها و موسسات برای توسعه و پذیرش راه‌حل‌های دیجیتالی برای شکل‌دهی به شهرهای آینده، نقش بسزایی داشته است. هدف دولت‌ها با استفاده از داده‌ها این است که چابک‌تر و مؤثرتر شوند و جوامع ر