برنامه جهانی غذا از نقش مهم امارات متحده عربی در ارائه کمک به میلیون ها نفر در سراسر جهان تمجید می کند

برنامه جهانی غذا از نقش مهم امارات متحده عربی در ارائه کمک به میلیون ها نفر در سراسر جهان تمجید می کند
دبی، 14 فوریه 2024 (وام) -- سیندی اچ. مک کین، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا (WFP)، از حمایت بی دریغ امارات متحده عربی از برنامه جهانی غذا قدردانی کرد.وی بر نقش مهم امارات متحده عربی در ارائه کمک به میلیون ها نفر در سراسر جهان تاکید کرد و بر حمایت مستمر این کشور از طریق کمک های مالی، کمک های غیر نقدی