گزارش : 88 درصد از مردم معتقدند علوم کامپیوتر فرصت های شغلی را باز می کند و نابرابری ها را کاهش می دهد

گزارش : 88 درصد از مردم معتقدند علوم کامپیوتر فرصت های شغلی را باز می کند و نابرابری ها را کاهش می دهد
دبی، 14 فوریه 2024 (وام) – همانطور که در گزارش جامع "وضعیت آموزش علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطات در امارات متحده عربی" نشان داده شده است، امارات متحده عربی گام های مهمی در پیشبرد اقتصاد دانش بنیان خود برداشته است.این گزارش که به عنوان همکاری بین سازمان اجلاس جهانی دولت ها (WGS)، e& و Code.