وزارت نیرو و زیرساخت، اکوسیستم کلان داده و پلتفرم دوقلوی دیجیتال را در WGS راه اندازی کرد

وزارت نیرو و زیرساخت، اکوسیستم کلان داده و پلتفرم دوقلوی دیجیتال را در WGS راه اندازی کرد
دبی، 14 فوریه 2024 (وام) -- وزارت انرژی و زیرساخت امروز اکوسیستم کلان داده را برای بخش‌های انرژی و زیرساخت و پلتفرم دوقلوی دیجیتال برای بخش‌های انرژی و زیرساخت را با همکاری ذینفعان بخش‌های دولتی و خصوصی  به منظور ارتقای کیفیت زندگی و توسعه پایدار راه‌اندازی کرد.این دو ابتکار توسط سهیل محمد المزروعی،