مدیر کل ADFD: امارات تلاش های جهانی را برای تسریع توسعه پایدار رهبری می کند

مدیر کل ADFD: امارات تلاش های جهانی را برای تسریع توسعه پایدار رهبری می کند
محمد سیف السویدی، مدیر کل صندوق توسعه ابوظبی (ADFD)، موضع امارات متحده عربی را به عنوان یک رهبر در ابتکارات جهانی برای تسریع توسعه پایدار تکرار کرده است.او دستاوردهای استثنایی صندوق را به‌عنوان بازتابی ملموس از دیدگاه آینده‌نگر رهبری امارات متحده عربی که به شکل‌دهی آینده‌ای مرفه برای مردم در سراسر