مقام EBRD: امارات از چشم انداز رشد عالی برخوردار است

مقام EBRD: امارات از چشم انداز رشد عالی برخوردار است
دبی، 14 فوریه 2024 (وام) – هایکه هارمگارت، مدیر عامل منطقه مدیترانه جنوبی و شرقی (SEMED) در بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD)، چشم انداز رشد مثبت اقتصاد امارات را با وجود چالش های جهانی تایید کرد.هارمگارت در گفت‌وگو با خبرگزاری امارات (وام) در حاشیه اجلاس جهانی دولت‌ها (WWGS) 2024 در دبی، گفت که ا