کلید همکاری بین المللی برای مبارزه با تهدیدات سایبری

کلید همکاری بین المللی برای مبارزه با تهدیدات سایبری
ابوظبی، 16 فوریه 2024 (وام) – ضرورت امنیت سایبری با فناوری های نوظهور و وابستگی دیجیتالی افزایش می یابد. همکاری بین المللی برای مقابله با تهدیدات سایبری در حال افزایش حیاتی است. امارات متحده عربی نقش پیشرو ایفا می کند و به طور فعال امنیت سایبری را در سطح جهانی ترویج می کند و زیرساخت ها و ابتکارات پی