امارات متحده عربی و بادن-وورتمبرگ اعلامیه جامع قصد مشترک در مورد همکاری های صنعتی، فرصت های کربن زدایی را امضا کردند

امارات متحده عربی و بادن-وورتمبرگ اعلامیه جامع قصد مشترک در مورد همکاری های صنعتی، فرصت های کربن زدایی را امضا کردند
مونیخ، 18 فوریه 2024 (وام) --  وزارت صنعت و فناوری پیشرفته (MOIAT)، امارات متحده عربی و ایالت بادن-وورتمبرگ آلمان، امروز در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ که در مونیخ آلمان برگزار شد، اعلامیه مشترکی از قصد (JDI) امضا کردند.امضاکنندگان شامل وزارت صنعت و فناوری پیشرفته امارات متحده عربی (MOIAT)، وزارت امو